કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

આપેલ તમામ
ડ્રમ
હેલ્ડ હેન્ડ
ફ્લેટ બેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

વિન્ડોઝ
ફાઈલ
ફોન્ટ
કંટ્રોલ પેનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ICMP નું પૂરુંનામ શું છે ?

ઇન્ટરનેટ કંટ્રોલ માસ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટર કંટ્રોલ મેસેજ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટરનેટ કમાન્ડ મેસેજ પ્રોટોકોલ
ઇન્ટરનેટ કંટ્રોલ મેસેજ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

કસ્ટમ એનીમેશન
રિહર્સ ટાઈમીંગ
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન
એનીમેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

આમાંથી એક પણ નહિ
સ્લાઈડ વ્યું
માસ્ટર વ્યું
નોટ પેઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP