Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
જયશંકર સુંદરીનું નામ કયા ક્ષેત્રમાં જાણીતું છે ?

શિલ્પ કળા
સ્થાપત્ય કળા
અભિનય કળા
રંગકળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ઈન્ડિયન પીનલ કોડમાં કોના રક્ષણ માટે વ્યક્તિને અધિકાર છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મિલ્કત અને શરીરના
શરીરના
મિલ્કતના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
તાજનો સાક્ષી બનનાર વ્યક્તિ

ફરિયાદપક્ષનો સાક્ષી હોય છે
પોલીસ દ્વારા પસંદ કરાયેલ સાક્ષી હોય છે
પોતે પણ તે ગુનાનો તહોમતદાર હોય છે
જાહેર જનતાનો સાક્ષી હોય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 4
ક્રીમીનલ પ્રોસીજર કોડ-1973 મુજબ જામીન લાયક ગુનાઓમાં

તહોમતદારે જામીન આપવાની આવશ્યક્તા હોતી નથી
પોલીસ રિમાન્ડની માંગણી કરી શકે
તહોમતદારની ધરપકડ પોલીસ કરી શકે નહી
તહોમતદારે જામીન રજૂ કર્યેથી તેને મુક્ત કરવો પડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP