કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

યુઝરનેમ
@
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
હોસ્ટ નેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP