કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ હાર્ડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા નીચેનામાંથી કઈ બાબતની જરૂર પડે છે ?

એપ્લિકેશન
ડિવાઈસ ડ્રાઈવર
ટ્રાન્ઝિસ્ટર
મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

ABCDE
આમાંથી એક પણ નહિ
ASVBM
QWERT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP