Talati Practice MCQ Part - 1
ઝવેરી બહેનો કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલ છે ?

ઓડિસી
મણિપુરી
કુચીપુડી
કથકલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
“કચ્છ નથી દેખા તો કુછ નથી દેખા"વાળો રણોત્સવ ક્યાં યોજાય છે ?

નડાબેટ
નારાયણ સરોવર
ઘોરડો
રાપર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
સંધિ છોડો :– પ્રેક્ષક

પ્રે + ઈક્ષક
પ્રઈ + ક્ષક
પ્ર + ઈક્ષક
પ્રેઈ + ક્ષક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP