કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ફાઈન્ડ(Find) માટે એમ. એસ. વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કી છે ?

Ctrl + F
Ctrl + F3
આમાંથી એક પણ નહીં
Ctrl + S

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ
પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ
પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ
પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP