કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલ કંપનીમાં હાલના ચીફ એકિઝક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) કોણ છે ?

સત્યા નાડેલા
જેફ બેજોસ
ટીમ કુક
સુંદર પિચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

ફોન્ટ
વિન્ડોઝ
કંટ્રોલ પેનલ
ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

સ્વામીનાથન
બિલ ગેઈટ્સ
અબ્દુલ કલામ
બિલ લિન્ટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP