કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રાણી પાણીગ્રહી
શકુંતલા દેવી
રામાનુજ
રાજા રમન્ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

લેન
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP