કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય એને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે એટલે કે (Restarting Of Computer) ની પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

લોગિગ ઓફ
કોલ્ડ બુટિગ
શટ ડાઉન
વોર્મ બુટિગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Character Recognition

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનિટર
પ્રોજેકટર
ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP