કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
રિપ્લેસ
થીસોરસ
ફાઇલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP