કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
બિહારના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી કોણ છે ?

સુશ્રી રાબડી દેવી
સુશ્રી રેણુ દેવી
સુશ્રી રેણુકા દેવી
સુશ્રી રમીલા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
દર વર્ષે યુનિસેફ દ્વારા ઈન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ગર્લ ચાઇલ્ડ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે ?

12 ઓક્ટોબર
9 ઓક્ટોબર
11 ઓક્ટોબર
10 ઓક્ટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP