ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણસભાના ઘડતર સમયે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર સભ્યપદનો અસ્વીકાર કોણે કર્યો હતો ?

જયપ્રકાશ નારાયણ
જે.બી કૃપલાણી
એન. ગોપાલસ્વામી
મહાત્મા ગાંધી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
'NITI' આયોગનું સંપૂર્ણ નામ શું છે ?

National institution for trading and investment Aayog
National institution for Transforming India Aayog.
National information for Transforming India Aayog
National information and Technology institute.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
___ ને મૂળભૂત હક ___ ના બંધારણીય સુધારાથી રદ કરવામાં આવેલ છે.

ખાનગી મિલકત, 42
શોષણ વિરુદ્ધનો હક, 43
યુનિયન બનાવવાનો, 44
મિલકત, 44

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP