કમ્પ્યુટર (Computer)
હાર્ડ ડિસ્કમાં અવ્યવસ્થિત ડેટાને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

બેકઅપ
સોટિંગ
રિસ્ટોર
ડીફ્રેગમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

અપલોડ
રિસ્ટોર
ડાઉનલોડ
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

એસેસરીઝ
વર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
કંટ્રોલ પેનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP