કમ્પ્યુટર (Computer)
હાર્ડ ડિસ્કમાં અવ્યવસ્થિત ડેટાને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

ડીફ્રેગમેન્ટ
બેકઅપ
રિસ્ટોર
સોટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ
ફોટો મલ્ટી ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

પેટ્રોનેટ
ઇન્ટ્રાનેટ
ઇથરનેટ
ઇન્ટરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનિટર
પ્રિન્ટર
પ્રોજેકટર
ટ્રેક બોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP