કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક ઉપર વધારાની નકામી ફાઈલો હોય તેને કાઢી નાખવા માટે કયા ટુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

ઇન્ફોર્મેશન
ડિસ્ક ક્લીનપ
આમાંથી એક પણ નહિ
સિસ્ટમ રિસ્ટોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

આઉટપુટ
સ્કેનીંગ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
ઈનપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP