કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક ઉપર વધારાની નકામી ફાઈલો હોય તેને કાઢી નાખવા માટે કયા ટુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સિસ્ટમ રિસ્ટોર
ઇન્ફોર્મેશન
ડિસ્ક ક્લીનપ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP