કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

અપગ્રેડ
રિસ્ટોર
બેકઅપ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ફાઈલ સર્વર
ફાઈલીંગ
ડિરેક્ટરી
ફાઈલ સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

બિલ ગેઈટ્સ
બિલ લિન્ટન
અબ્દુલ કલામ
સ્વામીનાથન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Setting> mouse
Hardware setting
Control Panel > mouse
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
લેઝર પ્રિન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટે વપરાતો પાઉડર જેવો પદાર્થ સંગ્રહ કરતું યુનિટને શું કહેવાય છે ?

ડિસ્પ્લે ટર્મિનલ
ટોનર
હેમર
પ્રિન્ટ હેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP