કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

રિસ્ટોર
બેકઅપ
આમાંથી એક પણ નહિ
અપગ્રેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word માં પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર મોટો દર્શાવવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

Master Caps
Top Caps
Drop Caps
Big Caps

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ચોકસાઈ
આપેલ તમામ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા
ઝડપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમમાં અમુક કારણોસર ક્ષતિ પેદા થતી હોય છે, તેને નિવારવા માટેની પ્રક્રિયા કયા નામથી ઓળખાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ટ્રબલ શુટીંગ ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ
એડમીનીસ્ટ્રેશન
ટ્રબલ શુટીંગ વર્ચ્યુઅલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP