કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે સાદી માહિતી એક નેટવર્ક યંત્રથી બીજા યંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કયા માધ્યમ દ્વારા શકે છે ?

ચેનલ
આમાંથી એક પણ નહિ
કેબલ
ઈન્ટરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

સીડી રોમ
ડીવીડી
વોર્મ
ફ્લોપી ડિસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

લોકર એરિયા નેટવર્ક
મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ
વાઈડ એરિયા નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર
જોય સ્ટીક
ટચ સ્ક્રીન
ટ્રેક બોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP