કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

એન્ટી સ્પાયવેર
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
વાયરસ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

સિલિકા ક્રોમ
ક્રોમિયમ
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
સિલીકોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ
પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ
પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ
પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
પાસવર્ડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

Visual Drawing Unit
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Data Unit
Visual Display Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP