કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

નેરો
આમાંથી એક પણ નહિ
ઓ.એસ.
એન્ટીવાઇરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word માં પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર મોટો દર્શાવવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

Big Caps
Top Caps
Drop Caps
Master Caps

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
SLIP નું પૂરું નામ જણાવો.

સીરીયલ લેઆઉટ ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લોજિક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લીંક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લાઈન ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ માહિતીને કોમ્પ્યુટરમાં લેવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

બેકઅપ
અપલોડ
રિસ્ટોર
ડાઉનલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું ?

ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ ચીપ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વેકયૂમ ટયૂબ
ઈલેકટ્રોનિક ચીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP