કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

એન્ટીવાઇરસ
નેરો
ઓ.એસ.
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

બુલેટ્સ
આપેલ તમામ
ટેબલ બોર્ડર કલર
બેકગ્રાઉન્ડ કલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

સુંદર પિચાઈ
જેફ બેસોય
સત્ય નાદેલા
બિન્ની બંસલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

Real time
એક પણ નહીં
Batch processing
Offline

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP