કમ્પ્યુટર (Computer)
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમમાં અમુક કારણોસર ક્ષતિ પેદા થતી હોય છે, તેને નિવારવા માટેની પ્રક્રિયા કયા નામથી ઓળખાય છે ?

ટ્રબલ શુટીંગ ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ
ટ્રબલ શુટીંગ વર્ચ્યુઅલ
આમાંથી એક પણ નહિ
એડમીનીસ્ટ્રેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વિન્ડોઝ જો ખુલ્લી હા અને તેમાંથી પસંદગી વિન્ડો ક્રિયાન્વર્તીત કરવી હોય તો શું કરવું ?

CTRL + TAB
ALT + TAB
CTRL + ALT + DEL
CTRL + ALT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP