કમ્પ્યુટર (Computer)
દસ્તાવેજો વગેરે જેવી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્કેનર
ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર
મેગ્નેટિક રીડર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે સાદી માહિતી એક નેટવર્ક યંત્રથી બીજા યંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કયા માધ્યમ દ્વારા શકે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
કેબલ
ચેનલ
ઈન્ટરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP