કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
ફક્ત આંકડાકિય
ફક્ત શાબ્દીક
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

વર્ડ પ્રોસેસિંગ
ઈનપુટ
સ્કેનીંગ
આઉટપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

મોનિટર
કી બોર્ડ
માઈક્રોફોન
જોયસ્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP