કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટચ સ્ક્રીન
જોય સ્ટીક
ટ્રેક બોલ
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

હેલ્ડ હેન્ડ
ફ્લેટ બેટ
આપેલ તમામ
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રિમોટ કંટ્રોલ શેના આધારિત હોય છે ?

એનાલોગ
ડિજિટલ
ઇન્ફ્રારેડ
સિગ્નલ રેડિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP