કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટ્રેક બોલ
જોય સ્ટીક
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર
ટચ સ્ક્રીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્ટેન્ડ બાય
લોગ ઓફ
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Body Machines
International Buyer Machines
International Business Machines
International Best Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP