કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર
ટચ સ્ક્રીન
ટ્રેક બોલ
જોય સ્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

યુટિલિટી
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
ટ્રાન્સલેટર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP