કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

ASVBM
QWERT
આમાંથી એક પણ નહિ
ABCDE

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

રિસાયકલ બિન
ડેસ્કટોપ
માય કોમ્પ્યુટર
ડોક્યુમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

જિપ્સમ
સિલિકોન
મેગ્નેશિયમ
ક્રોમિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
રેન્ડમ ટોપોલોજી
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

સિલિકા ક્રોમ
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
ક્રોમિયમ
સિલીકોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP