કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ન હોય તો કોમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ શકે નહિ ?

લોડર
એસેમ્બલર
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
કમ્પાઈલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP