કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ભારતમાં "સુપર કમ્પ્યૂટરના પિતા” તરીકે કોણ જાણીતુ છે ?

સામ પિત્રોડા
વિજય ભાટકર
નારાયણ મૂર્તિ
નંદન નિલેકણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

સ્કેનર
ઈમેજ સેટર
ટાઈપ રાઈટર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP