કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ કેવા પ્રકારનું નેટવર્ક છે ?

બે કોમ્યુટરનું
આમાંથી એક પણ નહિ
આંતરિક જોડાણ જ
સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો કમ્પ્યુટરને એકબીજા સાથે જોડે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FTP સર્વર
આમાંથી એક પણ નહિ
FTD સર્વર
FPT સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Setting> mouse
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Hardware setting
Control Panel > mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP