ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા મ્યુઝિયમમાં સ્વર્ગ-નર્કના યમપટ્ટના ચિત્રો જોવા મળે છે ?

કચ્છ મ્યુઝિયમ
વોટ્સન મ્યુઝિયમ
ઢિંગલી મ્યુઝિયમ
બાર્ટન મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સન 1677માં કયા ગુજરાતી વેપારીએ સૌપ્રથમ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ (છાપખાનુ) ભારતમાં આયાત કર્યુ ?

શેઠ ભીકનદાસ
વીરજી વોરા
ભીમજી પારેખ
શાંતિદાસ ઝવેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં પુસ્તકાલય ચળવળના પ્રણેતા કોણ હતા ?

ફતેસિંહ ગાયકવાડ
એલેકઝાન્ડર કિન્લો ફોબર્સ
મોતીભાઇ અમીન
રા ખેંગારજી ત્રીજા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP