કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ગ્રીન વેક્સિન' ઉત્પાદન કરનારી વિશ્વની પ્રથમ કંપની કઈ બનશે ?

સીરમ ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ઇન્ડિયા
જોન્સન & જોન્સન
ફાઈઝર
ઝાયડસ કેડિલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
કેન્દ્ર સરકારે ખેલો ઇન્ડિયા યૂથ ગેમ્સ 2021 માં નીચેના પૈકી કઈ સ્વદેશી રમતનો સમાવેશ કર્યો નથી ?

કલારીપયટ્ટુ
મયિપયટ્ટુ
થાંગ-તા
ગટકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આત્મનિર્ભર ભારત 3.0' પેકેજમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાત અનુસાર ભારતમાં 'પીએમ આવાસ યોજના-અર્બન' અંતર્ગત વધારાના કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે ?

38,000 કરોડ
8,000 કરોડ
28,000 કરોડ
18,000 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ એકતા દિવસ' ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
21 ડિસેમ્બર
20 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP