સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી કોના શાસનકાળ દરમિયાન ચીની યાત્રી હ્યુ એન ત્સાંગે પલ્લવ સામ્રાજ્યની મુલાકાત લીધી હતી ?

શિવસ્કંદવર્મન
નરસિંહવર્મન-I
સિંહરિષ્ન
મહેન્દ્રવર્મન-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ અધિનિયમ (2009) (RTE)નો અમલ ક્યારથી થયો ?

1 જૂન, 2010
1 જૂન, 2009
1 એપ્રિલ, 2010
1 એપ્રિલ, 2009

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા મુખ્યત્વે આરોગ્ય ક્ષેત્રે કાર્ય કરે છે ?

વેડદળ પ્રદેશ સેવા સમિતિ
સદગુરૂ સેવા ટ્રસ્ટ
સેવા રૂરલ
ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP