Talati Practice MCQ Part - 9
ગાય મોઢેથી જે અવાજ કરે છે, તે ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ભાંભરવું
ગાગરવુ
ભોકવુ
હણ હણવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
"છે એક ઉજ્જવળ પુરાણપ્રસિદ્ધ દેશ."
પંક્તિમાં પ્રયોજાયેલા છંદનું નામ લખો.

ઉપજાતિ
તોટક
વસંતતિલકા
મનહર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
Select the correct meaning of the underlined phrase : When the balloon goes up.<\u>

When the plan is successful.
When brain starts working.
When the plane starts brain starts flying.
When expected trouble begins.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
એક કારખાનામાં 60 મજુરોની રોજગારીની સરાસરી રૂા.2000 છે. જો તેમાં તેમના સુપરવાઈઝરનો પગાર સામેલ કરવામાં આવે તો સરેરાશ વેતનમાં રૂ.80નો વધારો થાય છે. તો સુપરવાઈઝરનો પગાર કેટલો હશે.

રૂા.6440
રૂ.6300
રૂા.6620
રૂા.6880

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
રક્તના શુદ્ધીકરણનું કાર્ય કોણ કરે છે ?

યકૃત
મૂત્રપિંડ
જઠર
સ્વાદુપિંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP