કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ રામસર સ્થળો આવેલા છે ?

ઉત્તરપ્રદેશ
ઉત્તરાખંડ
આંધ્રપ્રદેશ
મહારાષ્ટ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP