ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
5 વર્ષમાં ઉભું કરવાનું થતું યાત્રીઓની સલામતી માટેનું સમર્પિત રેલવે સલામતી ફંડનું શું નામ આપવામાં આવ્યું છે ?

રેલ સુરક્ષા અર્થ કોશ
રેલ સલામતી રીઝર્વ ફંડ
રેલવે અકસ્માત શમન ફંડ
રાષ્ટ્રીય રેલ સુરક્ષા કોશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં 'પર્ફોમન્સ બજેટ' કોની ભલામણથી આપનાવવામાં આવેલ ?

એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રીફોર્મર કમીશન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ગોપાલસ્વામી આયંગર રિપોર્ટ
ગોરવાલા રિપોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બીજી પંચવર્ષીય યોજનામાંથી નીચેનામાંથી કોને અગ્રસ્થાન આપવામાં આવેલ ?

ગરીબી નાબૂદી
સિંચાઈ
ભારે ઉદ્યોગો
વીજળી અને વાહનવ્યવહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP