ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતનું કન્ટીજન્સી ફંડ કોના હસ્તક હોય છે ?

લોકસભાના સ્પીકર
કેબિનેટ સચિવ
આર.બી.આઈ.ના ગવર્નર
નાણા મંત્રાલયના સચિવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
HDI એટલે...

હેલ્થ ડેવલપમેન્ટ ઈન્ડેક્ષ
હ્યુમન ડીસીઝ ઈન્ડેક્ષ
હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઈન્ડેક્ષ
હેલ્થ ડેવલપમેન્ટ ઈન્ટગ્રેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
કરમુકત આવકમાં નીચે પૈકી શાનો સમાવેશ થતો નથી ?

કૃષિની આવક
જીવન વીમા પોલિસી
વચગાળાની રાહત
વાહનભથ્થું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
અર્થતંત્ર અને સરકારની પ્રવૃત્તિઓની સુધારણા સંબંધમાં કઈ કમિટી સંબંધિત છે ?

અંદાજ સમિતિ
જાહેર સાહસોની સમિતિ
સંરક્ષણ બાબતોની સમિતિ
જાહેર હિસાબ સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
"નીતિ આયોગ"ની રચનાને કારણે કઈ સંસ્થાનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી ?

નાણાપંચ
લોક સેવા આયોગ
પ્લાનિંગ કમિશન
ભારતનું ચૂંટણી પંચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP