ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
પવિત્ર રૂકમાવતી નદીના કિનારે આવેલ યાત્રાધામ રામપર વેકરા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?

પોરબંદર
કચ્છ
સાબરકાંઠા
બનાસકાંઠા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાતમાં રેલવે ટ્રેઈનિંગ કોલેજ (NAIR)ક્યાં આવેલ છે જે ભારતમાં એકમાત્ર સંસ્થા છે જે વિશેષ પ્રકારની ટ્રેનિંગ રેલવે અધિકારીઓને આપે છે ?

અમદાવાદ
ગાંધીનગર
રાજકોટ
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા માંથી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

રાણકી વાવ-પોરબંદર
દૂધિયા વાવ-ભદ્રેશ્વર
કાજીવાવ-હિંમતનગર
અડીકડીની વાવ-જૂનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP