ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાતમાં આવેલા સંશોધન કેન્દ્ર અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

તમાકુ સંશોધન કેન્દ્ર – સાપુતારા
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર – ડીસા (બનાસકાંઠા)
ડુંગળી અને લસણ સંશોધન કેન્દ્ર - ગોધરા
ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર - મુંદ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
અગાઉના સમયમાં અમદાવાદ શહેર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે પ્રચલિત હતું. આ કારણથી તેને કયા નામે ઓળખવામાં આવતું હતું ?

ભારતનું કર્ણાવટી
ભારતનું માન્ચેસ્ટર
ભારતનું હેરિટેજ
ભારતનું ટેક્સાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP