ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ભાવનગર પાસે આવેલ અલંગ શા માટે જાણીતું છે ?

શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ
યાર્ન એક્સપોર્ટ
મત્સ્ય ઉદ્યોગ
કેમિકલ એક્સપોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ રાજકોટ જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, જુનાગઢ
મોરબી, બોટાદ, ભાવનગર, જામનગર
દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, ગીરસોમનાથ, અમરેલી
બોટાદ, મોરબી, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP