ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાતમાં આવેલા સંશોધન કેન્દ્ર અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

તમાકુ સંશોધન કેન્દ્ર – સાપુતારા
ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર - મુંદ્રા
ડુંગળી અને લસણ સંશોધન કેન્દ્ર - ગોધરા
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર – ડીસા (બનાસકાંઠા)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડ શોધો.

નૌકા સેના માટેનું તાલીમ કેન્દ્ર-વાલસુર : જામનગર જિલ્લો
હર્ષદમાતાનું પવિત્ર યાત્રાધામ-મિયાણી : ભાવનગર જિલ્લો
રમણીય દરિયાકિનારો ધરાવતું સ્થળ-ચોરવાડ : જૂનાગઢ જીલ્લો
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દેહત્યાગ થયાની માન્યતા ધરાવતું સ્થળ-ભાલકાતીર્થ : ગીરસોમનાથ જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP