ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
આઝાદી બાદ રાજ્યોની રચના સમયે ભાષા આધારિત રાજ્યોની માંગણી ઉગ્ર બનતાં કયા આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી ?

કુંજર આયોગ
સીતારામૈયા આયોગ
જે.વી.પી. આયોગ
ફજલ અલી આયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગના સભ્યોની નિમણુક કોણ કરે છે ?

રાષ્ટ્રપતિ
ભારતના સર્વોચ્ચ ન્યાયાધીશ
પ્રધાનમંત્રી
લોકસભા સ્પીકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP