ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ભાવનગર પાસે આવેલ અલંગ શા માટે જાણીતું છે ?

યાર્ન એક્સપોર્ટ
શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ
કેમિકલ એક્સપોર્ટ
મત્સ્ય ઉદ્યોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાતમાં આવેલા સંશોધન કેન્દ્ર અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

ડુંગળી અને લસણ સંશોધન કેન્દ્ર - ગોધરા
તમાકુ સંશોધન કેન્દ્ર – સાપુતારા
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર – ડીસા (બનાસકાંઠા)
ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર - મુંદ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના ખેડા જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

મહીસાગર
છોટાઉદેપુર
આણંદ
અરવલ્લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
દ્વારકા ખાતે ગોમતી નદીના તટ અને પંચનદ તીર્થને જોડતા પુલનું નામ જણાવો.

સુદામા સેતુ
મૈત્રી સેતુ
કૃષ્ણ સેતુ
ભક્તિ સેતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP