ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડ શોધો.

સાત નદીઓનું સંગમસ્થાન-વૌઠા : અમદાવાદ જિલ્લો
પ્રતિ 18 વર્ષે ભારતના કુંભમેળાનું સ્થળ-ભાડભૂત : ભરૂચ જિલ્લો
કવિ કલાપીની કર્મભૂમિ-લાઠી : સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો
દેવાધિદેવ મહાદેવનું ભવ્ય શિવાલય-બિલેશ્વર : રાજકોટ જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા સુરત જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

વલસાડ, ડાંગ, તાપી, છોટાઉદેપુર
છોટાઉદેપુર, ડાંગ, વલસાડ, તાપી
નવસારી,ડાંગ, નર્મદા, ભરૂચ
તાપી, ભરૂચ, નવસારી, નર્મદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP