ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

નારેશ્વર - વડોદરા (પાલેજ) પાસે
ભાડભૂતેશ્વર મહાદેવ - નર્મદા પાસે
નારાયણ સરોવર (કોટેશ્વર) - નખત્રાણા (કચ્છ પાસે)
બિંદુ સરોવર - સિધ્ધપુર (પાટણ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP