ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
અગાઉના સમયમાં અમદાવાદ શહેર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે પ્રચલિત હતું. આ કારણથી તેને કયા નામે ઓળખવામાં આવતું હતું ?

ભારતનું કર્ણાવટી
ભારતનું હેરિટેજ
ભારતનું માન્ચેસ્ટર
ભારતનું ટેક્સાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના જૂનાગઢ જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

પોરબંદર
ભાવનગર
રાજકોટ
ગીર સોમનાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP