સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કુટુંબ નિયોજન માટે કઈ બાબત સંબંધ ધરાવે છે ?

કેમોથેરાપી
લેપ્રોસ્કોપી
બાયોસ્કોપી
સ્ટેથોસ્કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
GERC નું પૂરું નામ જણાવો ?

આપેલ માંથી કોઈ નહી
ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન
ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસીટી રૂરલ કોર્પોરેશન
ગુજરાત એનર્જી રીસર્ચ સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તત્વ ફોસ્ફરસ (P)ની સંયોજકતા માટે શું સાચું છે ?

સંયોજકતા 3 છે
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સંયોજકતા 5 છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ખગોળીય પદાર્થો વચ્ચે અંતર માપવા માટેના નીચે આપેલા એકમો પૈકી કયો એકમ સૌથી નાનો છે ?

પેરોલેક્સ સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પ્રકાશવર્ષ
ખગોળીય એકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP