સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નદીમાંથી સમુદ્રમાં વહાણ પ્રવેશે ત્યારે ......

તેનું ઊંચકાવુ અને નીચું જવું તે બાબતે તે કયા પદાર્થમાંથી બનાવાયું છે તેના પર આધારિત છે.
તે થોડું ઊંચકાય છે.
તે થોડું નીચું જાય છે.
તે જેમ છે તેમજ રહે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP