ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સસ્તુ ભાડું ને સિદ્ધપુરની જાત્રા' - એટલે શું ?

ઓછા ખર્ચે પ્રસંગ પૂરો કરવો
મર્યાદિત સાધનોથી સુંદર કામ કરવું
કામ ખૂબ જ સહેલું હોવું
જીવ્યા કરતાં જોયું ભલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP