સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"કસ્ટમ ડ્યૂટી" એટલે ?

બહારગામથી આવતા માલ પર લેવાતી જકાત
પરદેશથી આયાત કરેલા માલ પરની ડ્યૂટી
માલના વેચાણ વખતે લેવાતો કર
કારખાનામાંથી બહાર નીકળતા માલ પર લેવાતો વેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
એસીડ રેઇનની ઘટના માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે ?

સલ્ફર ડાયોકસાઇડ
હાઇડ્રોજન
કાર્બન મોનોકસાઇડ
નાઇટ્રોજન ડાયોકસાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP