વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ફેસબુક દ્વારા અંતરિયાળ પ્રદેશોમાં ઈન્ટરનેટ સેવા પૂરી પાડવા સૌર ઊર્જા સંચાલિત ડ્રોનની પ્રાયોગિક ઉડાન કરવામાં આવી છે. તેને શું કહેવાય છે ?

પ્રુવર
સેક્વિઅર
એકિલ
તુસ્કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
C-DOT (Center For Development of telematics) વિશે ખરા વિધાન પસંદ કરો.

આપેલ બંને
C-DOT ભારત સરકારના સૂચના તથા ટેકનોલોજી મંત્રાલયના સંચાલન હેઠળ કાર્યરત છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
C-DOTને 'જ્ઞાનસેતુ' માટે ITU-World Telecom 2015નો ઉત્કૃષ્ટતા ખિતાબ (Excellence Award) મળ્યો હતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
IRNSS શ્રેણીની સ્થાપના બાદ___

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ભારત પોતાની આસપાસના 1500 કિમીના ક્ષેત્ર પર દેખરેખ રાખી શકશે.
તેની મદદથી અક્ષાંશ 30 થી 50 તેમજ રેખાશ 20 થી 10 સુધીનો વિસ્તાર ભારતીય દેખરેખ હેઠળ આવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP