ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કશાકની શંકાએ તેનું જીવન કોરી ખાદ્યું - અધોરેખિત શબ્દ કયું સર્વનામ કહેવાય ?

પુરુષવાચક
દર્શક સર્વનામ
સાપેક્ષ સર્વનામ
અનિશ્ચયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP