ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉત્સાહી વિદ્યાર્થીઓ એકાએક ખોવાઈ ગયા. - રેખાંકિત પદ શું છે ?

સંખ્યાવાચક વિશેષણ
ગુણવાચક વિશેષણ
સમયવાચક ક્રિયાવિશેષણ
રીતિવાચક ક્રિયાવિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખોટી રીતે સંધિ થઈ હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

માલા + ઉપમા = મલોપમા
આર્ય + આવર્ત = આર્યવર્ત
ગંગા + ઉદક = ગંગોદક
વાત + અનુકૂળ = વાતાનુકૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP