ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે કેટલીક કહેવતો અર્થ સાથે આપી છે એમાં કઈ કહેવતનો અર્થ ખોટો આપ્યો છે ?

ભાંગ્યું ભાંગ્યું તોય ભરુચ - પડતીમાં હોવા છતાં આબરૂ જાળવવાની શક્તિ ધરાવવી
દૂરથી ડુંગર રળિયામણા - દૂરથી બધું જ સુંદર દેખાય.
ઘડીમાં તોલો ને ઘડીમાં માસો - અસ્થિર ને ચંચળ મનવાળા હોવું
આડા લાકડો આડો વહેર - પાકે ઘડે કાંઠા ન ચઢે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાકેલી ઈંટથી ઘર બનાવ્યું. - રેખાંકિત પદની વ્યાકરણગત ઓળખ જણાવો.

કૃદંત
વિશેષણ અને કૃદંત બંને
ક્રિયાપદ
વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયો તદ્વિત પ્રત્યયનો પ્રકાર નથી ?

લઘુતાવાચક
કર્તુંવાચક
સ્વામિત્વવાચક
ન્યૂનતાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દસમૂહો માટે કયો સામાસિક શબ્દ યોગ્ય નથી ?

ત્રણ કલાકનો રાત દિવસનો સમય - પ્રહર
હું પણાનો ભાર - સ્વાભિમાન
દુઃખનો પોકાર - આર્તનાદ
નવી નવી ઇચ્છાઓ થવી - ઉકરાટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
“આજની રાધાને કોઈ સમજાતું નથી’’ - વાક્યનો પ્રકાર જણાવો ?

નકારવાક્ય અને હકારવાક્ય બંને
હકારવાક્ય
નિષેધવાક્ય
નકારવાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP