ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

વસાણું-નપુસકલિંગ
કસ્તૂરી-સ્ત્રીલિંગ
પુંજી-પુલ્લિંગ
ઓવરો-પુલ્લિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દ પછી કયું વિરામચિન્હ મૂકશો ?
મારું ધ્યાન દોરવા તેણે કહ્યું : 'સાંભળો છો ?'

પૂર્ણવિરામ
લઘુરેખા
ગુરુ રેખા
ગુરુવિરામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP