ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ખીલો થઇ જવું' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.

ઊભા રહી જવું
જડ થઈ જવું
અંદર જતા રહેવું
ભીંતમાં ખીલો જડી દેવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉત્સાહી વિદ્યાર્થીઓ એકાએક ખોવાઈ ગયા. - રેખાંકિત પદ શું છે ?

રીતિવાચક ક્રિયાવિશેષણ
સમયવાચક ક્રિયાવિશેષણ
સંખ્યાવાચક વિશેષણ
ગુણવાચક વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP