ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘માયા’ સંજ્ઞામાંથી ‘માયાળું’ શબ્દ બન્યો છે. - રેખાંકિત પદની વ્યાકરણગત ઓળખ શું છે ?

વિશેષણ
સર્વનામ
ક્રિયાવિશેષણ
કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP